Suggesties/klachten

Kindcentrum KlimOp streeft naar een hoge kwaliteit van pedagogisch handelen en dienstverlening waar u en uw kind zich goed bij voelen. Niettemin kunnen er redenen zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden. We horen het graag van u! Wij zien elke melding als een mogelijkheid tot verbetering. Om de dienstverlening continu te verbeteren, voeren we tevredenheidsonderzoeken uit en staan wij altijd open voor suggesties van ouders.

Suggesties/klachten

Kindcentrum KlimOp streeft naar een hoge kwaliteit van pedagogisch handelen en dienstverlening waar u en uw kind zich goed bij voelen. Niettemin kunnen er redenen zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden.
We horen het graag van u!

Wij zien elke melding als een mogelijkheid tot verbetering. Om de dienstverlening continu te verbeteren, voeren we tevredenheidsonderzoeken uit en staan wij altijd open voor suggesties van ouders.
Over de opvang

Wanneer u een melding wilt maken over de opvang, kunt u dit als eerste bespreken met een pedagogisch medewerker van de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van de ernst van uw klacht doet u dit tijdens het halen of brengen van uw kind of door een afspraak te maken met de betreffende pedagogisch medewerk(st)er. Komt u er op de locatie niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de teamcoördinator of de directeur van het Kindcentrum.
Een mondelinge of schriftelijke klacht hoort in eerste instantie binnen ons Kindcentrum of servicebureau worden afgewikkeld. Lukt dit niet, kunt u zich wenden tot het landelijke klachtenloket Kinderopvang, waar wij bij aangesloten zijn.

Over het onderwijs

Overal waar mensen samenwerken, kan een keer iets fout gaan. Ook op Kindcentra. Dergelijke zaken worden meestal onderling via een goed gesprek opgelost. Als er sprake is van een ernstige situatie en u overweegt een klacht in te dienen, dan is de klachtenregeling van toepassing.

De klachtenregeling

Talent beschikt over een klachtenregeling. Hierin staat opgenomen welke stappen iemand kan nemen die ontevreden is of een klacht wil indienen. De regeling staat op de website van Talent opvang en onderwijs, onder het kopje "Organisatie" en dan onder "Protocollen". Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Het is namelijk zo dat (schijnbaar) eenvoudige klachten altijd eerst door het schoolbestuur moeten worden behandeld. In veel gevallen kunnen klachten daar worden opgelost.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is binnen ons Kindcentrum de aangewezen functionaris voor leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers die menen dat er (mogelijk) sprake is van 'ongewenst gedrag' van bijvoorbeeld een medewerker van de school. Onder deze term vallen in elk geval seksuele intimidatie en psychische of fysieke mishandeling. De interne vertrouwenspersoon hoort de klacht aan (vertrouwelijk) en geeft informatie over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Daarnaast kan de interne vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Onze interne vertrouwenspersoon is Manon van Veen. Zij is bereikbaar via het emailadres: m.van.veen@talenthoorn.nl of telefonisch bereikbaar via 0229 230 989

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt klagers die te maken hebben met (mogelijk) ongewenst gedrag. In eerste instantie zoekt de externe vertrouwenspersoon in overleg tussen partijen naar een passende oplossing. Als dat niet lukt, kan de klager een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC.

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.