Onderwijsconcept

Ons team weet wat de kinderen uit onze wijk nodig hebben: duidelijkheid, structuur en leerkrachten die in hen geloven. Juist daarom is ons Kindcentrum aan een bijzonder traject begonnen: werken volgens het Michaela concept, vernoemd naar een bijzondere en uiterst succesvolle school in Londen Op KlimOp wordt gewerkt in groepen met meerdere leerjaren samen. Kinderen werken zelfstandig en samen aan hun leerdoelen. Het programma wordt afgestemd op de leerbehoeften.

Onderwijsconcept

Ons team weet wat de kinderen uit onze wijk nodig hebben: duidelijkheid, structuur en leerkrachten die in hen geloven. Juist daarom is ons Kindcentrum aan een bijzonder traject begonnen: werken volgens het Michaela concept, vernoemd naar een bijzondere en uiterst succesvolle school in Londen

Op KlimOp wordt gewerkt in groepen met meerdere leerjaren samen. Kinderen werken zelfstandig en samen aan hun leerdoelen. Het programma wordt afgestemd op de leerbehoeften.

Alle kinderen kunnen alles leren

Op KlimOp geloven we dat alle leerlingen recht hebben op toegang tot het beste onderwijs.
Ons onderwijsprogramma zorgt ervoor dat leerlingen voldoende kennis hebben van de wereld om hen heen. Deze kennis hebben ze nodig voor succes in de toekomst. 

Ons is zeer gestructureerd en duidelijk. We  verwachten van onze leerlingen dat ze beleefd zijn en respectvol gedrag laten zien. Wij  geloven dat kennis hebben over de wereld centraal staat in het succes van onze leerlingen. Pas als ze genoeg kennis hebben, zijn ze klaar om deel te nemen als volwaardige burgers. 

De leerkrachten geven les op een manier waarbij alle kinderen zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan het lesprogramma. Ze denken daarbij steeds na over de vraag "Wat heeft deze leerling nodig om de volgende stap te kunnen zetten?" Voor ons gaat het daarbij om goede instructies geven en hoge doelen stellen. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen heel precies om te kunnen bepalen wat nodig is om zo goed mogelijk te kunnen leren.

Het onderwijs op ons Kindcentrum is uniek. Leerlingen werken hard en zijn aardig voor elkaar.

Visie op leren organiseren

Wij hanteren de volgende principes:

Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de  juiste kennis hebben verworven kunnen zij als volwaardige, democratische burgers  deelnemen aan de maatschappij. 

Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt  hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard  werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde  herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te  ontwikkelen. 


 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.