Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek geven wij u informatie over onze werkwijze en nemen we de tijd om rond te kijken in de verschillende groepen.

Inschrijven

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek geven wij u informatie over onze werkwijze en nemen we de tijd om rond te kijken in de verschillende groepen.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en hopelijk heeft u na afloop van het gesprek een goed beeld van onze school. U krijgt een aanmeldformulier mee, hetgeen u ingevuld weer retourneert aan de school. Vervolgens beoordeelt de directie de aanmelding en ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving.

Wanneer er sprake is van een specifieke zorgbehoefte voor uw kind, zal de directie beoordelen of onze school aan deze behoefte kan voldoen of dat een andere onderwijsplek beter daarbij aansluit. In dat geval nemen wij uiteraard contact met u op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Dan nemen we altijd even contact op met de school. We overleggen met de intern begeleider/kwaliteitscoördinator, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. 

U kunt een afspraak maken door een mail te sturen aan: directie.klimop@talenthoorn.nl  

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.