Opvang

Kindcentrum KlimOp heeft een peutergroep en buitenschoolse opvang. We bieden hiermee een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2-12 jaar.

Opvang

Kindcentrum KlimOp heeft een peutergroep en buitenschoolse opvang. We bieden hiermee een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2-12 jaar.

Buitenschoolse opvang 

Voor kinderen van 4-12 jaar biedt kindcentrum KlimOp buitenschoolse opvang. Niet alleen aan de kinderen die op kindcentrum KlimOp zitten, maar ook aan kinderen die naar basisschool de Flierefluiter en basisschool de Rank gaan.

De groep heeft een eigen ruimte in het kindcentrum en maakt natuurlijk ook gebruik van het heerlijke, groene speelterrein. Uiteraard hanteren wij dezelfde afspraken en gedragsregels, die ook in de klassen gelden.

 

Peutergroep

Twee- en driejarigen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peutergroep is hier een prachtige plek voor. Onze peutergroep nodigt kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen.


De beste start voor de basisschool

Wij bieden peuters activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier
helpt bij het krijgen van grip op de wereld. Een betere start kunnen wij ze niet geven. 

Samenwerking met de basisschool

De ontwikkeling van kinderen staat bij de peutergroep centraal. De peutergroep van Kindcentrum KlimOp werkt steeds intensiever samen met het basisonderwijs, om de doorgaande ontwikkellijn van de kinderen te waarborgen. Dit doen wij door middel van het project Samen van Start. Hierover kunt u meer lezen op
https://samenvanstart.nl/

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de peutergroep en de BSO te lezen.
Tijdens schoolvakanties of bij incidentele opvang kan het voorkomen dat de opvang van BSO KlimOp plaats vindt bij BSO van Kindcentrum de Tweemaster. 

De opvang van Kindcentrum KlimOp wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven. 

Telefoon: 0229-272503
Email: klimop@kinderopvangwestfriesland.nl 
 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.