KlimOp Kopklas

Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter. De Kopklas is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om zich zo goed mogelijk op de brugklas voor te bereiden. Door een intensief programma bereiken we dat kinderen een schooltype aankunnen dat past bij hun werkelijke capaciteiten en wordt de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner.

KlimOp Kopklas

Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter. De Kopklas is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om zich zo goed mogelijk op de brugklas voor te bereiden. Door een intensief programma bereiken we dat kinderen een schooltype aankunnen dat past bij hun werkelijke capaciteiten en wordt de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner.Talent Kopklas vergroot je kansen in het voortgezet onderwijs

Informatieavond Talent Kopklas
Maandag 6 februari 2023
Tijd:       Vanaf 19:30
Locatie: Kindcentrum Universum
Adres:   Orionstraat 135
              1622 BR Hoorn

De Kopklas van Talent is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kopklas is bedoeld voor leerlingen die zich op een bepaald moment in hun basisschoolperiode niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest. Hierdoor kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten, wel bij de leerling past. 

Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter. De Kopklas is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om zich zo goed mogelijk op de brugklas voor te bereiden. Door een intensief programma bereiken we dat kinderen een schooltype aankunnen dat past bij hun werkelijke capaciteiten en wordt de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner. 

 


Door een intensief lesprogramma bereiken we: 

● dat een hoger schooltype mogelijk is vergeleken met het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool. De leerling kan bijvoorbeeld vmbo, mavo, havo of vwo aan, terwijl deze leerling aan het einde van groep 8 dit niveau nog niet aankon; 

● dat de leerling met het eindadvies van de basisschool steviger in de schoenen komt te staan waardoor de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner wordt.
 

Criteria voor aanname bij Talent Kopklas 

Leerlingen die aangenomen worden in de Kopklas komen uit groep 7 of 8 (regulier - of speciaal onderwijs), of de Nieuwkomersklas. 


De leerling: 

● heeft een sterke motivatie om te leren; 

● wil graag een jaar investeren in zijn/haar taalontwikkeling; 

● heeft een goede werkhouding; 

● heeft een goede concentratie; 

● laat een goede huiswerkhouding zien; 

● heeft geen sociaal-emotionele problemen of gedragsfactoren die het leren belemmeren; 

● verzuimt weinig en komt niet te laat; 

● heeft betrokken ouders; 

● is op 1 oktober van het kopklasjaar niet ouder dan 13 jaar. 


Cognitief: 

● is er een discrepantie tussen de reken- en taalontwikkeling waarbij de taalontwikkeling achterblijft; 

● verwacht de leerkracht van de leerling dat cognitieve groei bij deze leerling mogelijk is; 

● is de verwachting dat de leerling bij rekenen kan uitstromen met een functioneringsniveau van minimaal E6; 

● is de verwachting dat de leerling bij het eindadvies van de Kopklas minimaal één advies hoger zal uitstromen dan het eindadvies dat de leerling in groep 8 kreeg. 


Aanmeldprocedure: 

● Leerlingen (met uitzondering van nieuwkomers en zij-instromers) zijn besproken in het OT van het basisonderwijs. Daaruit is naar voren gekomen dat, gezien de taalachterstand van de leerling, plaatsing in de kopklas wenselijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de criteria voor aanname. 

● Het advies 'kopklas' wordt besproken met ouders en leerling. 

● Wanneer ouders en leerling positief staan tegenover de keuze voor de kopklas neemt de kc'er, ib'er of de leerkracht van groep 7 of 8, contact op met de coördinator van de kopklas. 

● De leerling wordt uitgebreid besproken, waarbij de nadruk ligt op de positieve werkhouding van de leerling en de ontwikkeling die de leerling tot nu toe heeft doorgemaakt. 

● De coördinator screent de leerling aan de hand van de laatst verkregen toetsresultaten. 

● Indien de leerling geschikt is voor aanname wordt de leerling in februari, voorafgaand aan het schooljaar, met de ouders uitgenodigd voor een intake gesprek. In dit gesprek maakt de leerling duidelijk dat hij of zij gemotiveerd is voor een extra jaar taalonderwijs en zich wil inzetten voor een advies dat beter bij de leerling past. 

● Na het intakegesprek wordt binnen een week bekend gemaakt of de leerling aangenomen kan worden. 

● Ouders en leerling mogen een voorkeur uitspreken voor de locatie waar de leerling geplaatst gaat worden. Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden.

● Als de leerling wordt aangenomen krijgt deze het inschrijfformulier thuisgestuurd.

● De aannameprocedure voor leerlingen uit groep 8, zal een week voordat de inschrijving voor het VO sluit, afgerond zijn.
 

Verdere informatie: 

Talent Kopklas is verbonden aan Stichting Talent en heeft twee locaties: 

Locatie Kindcentrum Universum 

Orionstraat 135, 1622 BR Hoorn (Grote Waal) 

Locatie KlimOp Kindcentrum 

Akkerwinde 74, 1689 NW Zwaag (Risdam) 

 

Meer informatie gewenst? 

Maak gerust een afspraak voor een gesprek of een bezoek aan de kopklas. Of bekijk het filmpje op deze site! Voor het aanvragen van folders over de kopklas kunt u mailen. 

Coördinator: Jacqueline van den Hof 

Telefoonnummer: 0229 - 217169 

Mailadres: kopklas@talenthoorn.nl

 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.